Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti Autoklempířství Vít Líbal , (dále jen akvl.cz) ohledně ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. U nás, v akvl.cz dodržujeme následující principy:

  • Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.
  • Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, vývoje našich produktů nebo ochraně našich práv.
  • Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.

V akv.cz respektujeme vaše soukromí ať se jedná o jakoukoliv informaci, kterou můžeme ukládat při provozu našich stránek.

Návštěvníci webových stránek

Jako většina provozovatelů webových stránek, akvl.cz sbírá neosobní informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Tyto neosobní informace akvl.cz shromažďuje za účelem lepšího pochopení návštěvníků stránek.

Sbírání osobních údajů

akvl.cz poskytuje potencionálně osobní informace a osobní informace pouze svým zaměstnancům a dodavatelům kteří (i) potřebují tyto informace znát, aby je zpracovaly jménem společnosti akvl.cz nebo poskytovaly služby dostupné na internetových stránkách společnosti akvl.cz, (ii) souhlasili s tím, že tyto informace neposkytnou další straně. Někteří z těchto zaměstnanců a dodavatelů se mohou nacházet mimo Českou republiku. Používáním našich webových stránek souhlasíte s poskytnutím těchto informací. akvl.cz nikdy nepronajme nebo neprodá potencionální osobní informace a osobní informace.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. akvl.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Push notifikace

Na našich webových stránkách nepoužíváme push notifikace k upozornění na nový obsah. Push notifikace, nebo také „oznámení“ jsou krátké informační zprávy, které se vám zobrazují na ploše počítače či obrazovce mobilního telefonu.

Přihlášení k push notifikacím můžete spravovat ve svém prohlížeči, kde je můžete deaktivovat.

Deaktivace push notifikace v různých prohlížečích

Reklama

Všechny stránky společnosti akvl.cz nepoužívají žádný reklamní systém.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Ačkoliv bude většina změn malá, akvl.cz může provádět úpravy v prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud k tomu dojde, budou klienti na tuto změnu upozornění e-mailem.